Företaget 
  Trädgårdsväxter 
  Skogsplantor 
  Öppettider 
  Historik 
  Här finns vi 
  Östernoret by 
  Prislistor 
  Fotoalbum 
Östernoret 243
919 91 Åsele
0941 - 440 00
070 - 583 80 32
E-post
Företaget

Handelsträdgård:
Parti och minutförsäljning av sommarplant, perenner, samt vedartade växter.
Sommarplant odlas på 3600 m2 växthusyta.
Minutförsäljning sker i huvudsak under Maj-Juli vid plantskolan i Östernoret. Partiförsäljning till kommuner, kyrkogårdar, samt blomsterhandlare i Lappland, Västerbotten och Jämtland.

Skogsplantor
Odling av skogsplantor i plantodlingssystemet "Starpot".
Leveranser till sågverk, bolag och privata.

Odlingen sker i 3000 m2 växthus med rationell hantering . Odlingkapaciteten uppgår till ca 1,5 milj.skogsplantor av gran, tall, och lärk, andra trädslag odlas på beställning. Leverans sker dels fritt plantskolan eller utköres med egen lastbil. Möjlighet att hyra planteringsutrustning finns.