Företaget 
  Trädgårdsväxter 
  è  Sommarplantor 
  è  Bärbuskar bär och barrväxter 
  è  Perenner 
  è  Rosor 
  è  Prydnadsbuskar klätterväxter 
  è  Häckväxter 
  è  Träd, fruktträd, beskärning 
  è  Jord gödsel m.m 
  Skogsplantor 
  Öppettider 
  Historik 
  Här finns vi 
  Östernoret by 
  Prislistor 
  Fotoalbum 
Östernoret 243
919 91 Åsele
0941 - 440 00
070 - 583 80 32
E-post

Häckväxter


Häckplantor säljs alltid barrotade d.v.s. utan rotad jordklump, plantering bör därför ske innan plantorna vegeterar (får blad) . Lämplig planteringstid är därför tidigt på våren eller under hösten sedan plantorna avlövats.

Planteringstips: Spänn upp en lina om du skall plantera en rak häck, gräv ett "dike" som har tillräckligt djup för plantrötterna (oftast ett spaddjup) .
Utmed linan hålls dikeskanten lodrät och mot denna sida sätts plantorna på föreskrivet avstånd, varefter jorden återförs och trampas fast.
Vattna ordentligt innan det översta jordlagret återfylls. Om jordmånen är dålig blanda upp ordentligt med torvmull. Försiktig gödsling vid barrotsplantering.
Våren efter plantering utför rekomenderad beskärning och gödsla.
Klippta häckar klipps en gång om året.
Friväxande häckar växer fritt och beskärs först när de blir äldre.

  • Amelanchier spicata (Häggmispel) Till klippt eller friväxande häckar, plantera 3 st per löpmeter. Blommar vitt.
  • Caragana arborescens (Sibirisk ärtbuske) Andvänds som klippt häck , plantera 4 st plantor per löpmeter.Har mycket små anspråk på jordmånen, mycket härdig.
  • Crataegus intricata (Amerikansk hagtorn) Andvänds som klippt häck, plantera 3st plantor per löpmeter.Friskt bladverk och mycket härdig.
  • Lonicera courulea (Blåtry) Andvänds oftast som klippt häck, plantera 3 st plantor per löpmeter.Mycket härdig.
  • Potentilla goldfinger (Ölandstok) Andvänds som friväxande häck, plantera 3 st plantor per löpmeter.Blommar gult från sensommar till snön kommer, höjd ca: 1 meter.
  • Ribes alpinum (Måbär) Andvänds som klippt häck, plantera 3-4 st plantor per löpmeter.
    Tätvuxen mindre häck 1-1,5 meter.
  • Spirea grefsheim (Norsk brudspirea) Andvänds som friväxande häck, plantera 3 st per löpmeter.Enormt blomrik, vit färg, höjd ca: 1,5 meter.
  • Syringa josikaea (ungersk syren) Andvänds som klippt eller friväxande häck, plantera 3 st plantor per löpmeter. Stor snabbväxande häck 2-3 meter , blommar lila.


10% RABATT PÅ HÄCKPLANTOR VID KÖP AV MINST 50 st