Företaget 
  Trädgårdsväxter 
  Skogsplantor 
  Öppettider 
  Historik 
  Här finns vi 
  Östernoret by 
  Prislistor 
  Fotoalbum 
Östernoret 243
919 91 Åsele
0941 - 440 00
070 - 583 80 32
E-post

Skogsplantor


Täckrotsodling av skogsplantor påbörjades år 1984. Skogsplantorna odlas i plantodlingssystemet Starpot, som med sina slitsade krukor ger en planta utan problem med rotsnurr.

Odlingen sker i 3000 m2 växthus med rationell hantering . Odlingkapaciteten uppgår till ca 1,5 milj.skogsplantor av gran, tall, och lärk, andra trädslag odlas på beställning. Leverans sker dels fritt plantskolan eller utköres med egen lastbil. Möjlighet att hyra planteringsutrustning finns.

För offert, använd gärna vårt offertformulär! Begär offert!Odlingsbeskrivning

Vi odlar täckrotsplantor av tall, gran, lärk i det nya odlingssystemet Starpot. Krukornas utformning med slitsar gör att rötterna inte börjar snurra, utan får en naturlig luftbeskärning. Plantornas etablering efter plantering är mycket snabb, vilket gör dem mindre känslig för uttorkning.

Sådd av plantorna sker i växthus från mitten av maj fram till midsommar. Vi använder till stor del plantagefrö som köps in direkt av plantageägarna. Under hösten flyttas plantorna ut på friland där de övervintrar. Leverans sker efterföljande planteringssäsong.Planteringstips

Plantera hygget så snart som möjligt!
Snabb plantering efter markberedning ökar plantornas överlevnad, konkurrensen från gräs och sly minskar.

Skötsel av plantor!
Plocka ur plantorna från transportstället och placera kassetterna på marken. Plantorna bevarar då sin fuktighet längre. Vattna vid behov

Val av rätt Planteringspunkt!
Undvik att plantera i markberedningens lägsta del, välj ett högre beläget ställe i ren mineraljord. Plantera gärna i omvänd tilta.

Noggrannhet = högre överlevnad!
Se till att torvklumpen är helt täckt av jord.

Hur många plantor / ha?
Rekommenderat antal plantor per hektar beror på markens bördighet, träslag och ambitionsnivå. Många plantor per hektar ger större möjlihget att skapa fina slutna ungskogar med bra virkeskvalitet samt gott ekonomiskt utbyte vid framtida gallringar.
Vanligt planterade plantor per hektar i dag är ca. 2000 plantor på sämre boniteter, och upp till 2500 plantor på bättre marker. För 50 år sedan planterade man 3000 plantor per hektar!